PORUČITE NAMJEŠTAJ TELEFONOM NA BROJ +382 63 232 300


Prodajni salon Donja Gorica:

mob. +382 63 232 300
tel. +382 20 260 942
Prodajni salon u Kotoru:

Radanovići bb
Kotor
tel. +382 69 220 330
Prodajni salon u Zeti:
tel. +382 63 232 301
Direktor maloprodaje:

Nikola Bauković
tel. +382 20 261 943
Komercijala:
inostrano tržište

Maslovarić Sibela
mob. +382 63 232 302
Komercijala:
domaće tržište

Rade Bulajić
mob. +382 63 222 272
Komercijala:
Inostrano i domaće tržište

Nina Jovanović
mob. +382 69 241 225
Racunovodstvo i finansije:

Raicevic Bojana
tel. +382 20 260 943
mob. +382 63 220 540
fax. +382 20 260 943
Marketing:

Izvrsni direktor:

Milan Kavarić
Servis za kupce:

informacije o isporuci i reklamacijama
Snežana Maraš
tel. +382 63 232 321