PORUČITE NAMJEŠTAJ TELEFONOM NA BROJ +382 63 232 300


Prodajni salon Donja Gorica:

mob. +382 63 232 300
tel. +382 20 260 942
Prodajni salon u Kotoru:

Radanovići bb
Kotor
tel. +382 69 220 330
Prodajni salon u Ulcinju:

Kodre b.b.
tel. +382 63 302 360
Milan Kavarić:
Osnivač, vlasnik I direktor


Nikola Bauković:
Supervisor i finansijski direktortel. +382 63 232 332
fax. +382 20 260 943
Bulajić Rade:Direktor komercijale
mob. +382 63 222 272
fax. +382 20 260 943
Ana Rabrenović:Šef komercijale:
mob. +382 63 232 302
fax. +382 20 260 943
Tijana Stanojević:


Komercijalista uvoza i izvoza.
Mob. +382 63 232 320
fax. +382 20 260 943
Dragana Sekulović:Racunovodstvo i finansije
mob. +382 63 220 540
fax. +382 20 260 943
Snežana Maraš :

Informacije o isporuci i reklamacijama
tel. +382 63 232 321
Brano Kažić :

Šef magacina
tel. +382 63 232 322